BENCHMARK UW KOSTEN
jul 15, 2020 Florent Hainaut #Finance

De beslissingsboom: de oplossing voor alle kleine kosten

Wat doe je om alle kleine uitgaven van een bedrijf te optimaliseren, de uitgaven die je nooit de tijd neemt om te kijken? 🔍

 

 

In de tweede aflevering van de "Cost-Killer Minuut" adviseerde ik u de Pareto-regel toe te passen om de kostenposten te identificeren waarin u uw energie moet investeren.
 
Vandaag de dag blijft u achter met deze massa van kleine uitgaven, kleine leveranciers. Dit wordt de staart genoemd, of de staart, dat wil zeggen de staart van je uitgaven. Het is de 80% van de leveranciers die 20% van uw uitgaven voor hun rekening nemen. 📉
 
 
Mijn advies aan u is om een beslisboom te gebruiken. U zult elk van deze uitgaven zeer pragmatisch moeten doornemen in deze beslissingsboom. 💡
 
Je zult onder andere moeten bepalen:
  • Zijn de uitgaven noodzakelijk?
  • Zo niet, heeft het een lage of hoge impact op mijn zaken doen?
  • Als hij zwak is, kan ik alles beslissen...
  • deze uitgave gewoon elimineren?
  • Of heb ik alternatieven?
  • Zijn de kosten aanvechtbaar?
  • Kan er over worden onderhandeld of kan er massaal worden onderhandeld?
BELANGRIJK: Ik pas deze methode toe bij bedrijven, maar het kan ook worden toegepast voor uw privé-financiën 😉.
 
In de volgende aflevering vertel ik je over de gans met het gouden ei, goede raad voor je personeel...
 
De Cost-Killer minuut in 7 afleveringen🔥 :