BENCHMARK UW KOSTEN
jan 18, 2021 Florent Hainaut #Legal

Hervorming wetboek vennootschappen: 4 rechtsvorm

Heeft u de rechtsvorm van uw bedrijf al veranderd? 🏢

Vorige week herinnerde mijn boekhouder me eraan dat ik de statuten van mijn bedrijf binnenkort moet bijwerken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is van kracht sinds 1 januari 2020. Alle ondernemingen moeten dus uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten hebben bijgewerkt. ⏰

 Groot voordeel van deze hervorming, we stevenen af op vereenvoudiging. Er zijn nu nog maar 4 rechtsvormen: De maatschap, NV, BV en CV. ❌ Nadeel, dit betekent dat u naar de notaris moet gaan om uw statuten aan te passen (tel 1.100€ voor de notariskosten + de eventuele kosten als u wordt geholpen door een partner (boekhouder, advocaat...)

Profiteer ervan als u uw statuten moet herzien (andere activiteiten door de bedrijf, de voorwaarden voor de overdracht van aandelen herzien...), dan is dit het juiste moment. 🚀

>> LEES OOK - Oprichters: de oorsprong van succes ?

Conclusie:

  • NV (Naamloze vennootschap): Ideale keuze voor een middelgrote of grote onderneming (meestal gekozen voor complexe projecten die een speciaal bestuur vereisen), aandelen zijn gemakkelijk overdraagbaar en aandeelhouders kunnen zonder problemen in en uit de structuur stappen. Het vereist echter een hoog niveau van startkapitaal en is niet geschikt voor kleine structuren.

  • CV (Coöperatieve vennootschap): Vrije in- en uittreding van partners, alsmede beperkte aansprakelijkheid van bestuurders, verplichting om een coöperatief doel te hebben (bv. liefdadigheid) op straffe van ontbinding.

  • BV (Besloten vennootschap): De juiste keuze om een KMO op te richten vereist echter een gedetailleerd financieel plan (geschatte inkomsten, financieringsmiddelen, openingsbalans, beschrijving van de activiteiten ...). De terugtrekking van het vereiste minimumkapitaal bij de opening maakt het voor jonge ondernemers gemakkelijker om te starten.

  • De maatschap: De perfecte keuze voor een jonge ondernemer of een Freelancer, weinig bindende regels, geen publicatie in de Belgisch Staatsblad. Flexibel, discreet en laat een verdeling van de winst toe.

Zoals u heeft begrepen, hangt de keuze van de rechtsvorm volledig af van het type activiteit dat u wenst te behouden, het is belangrijk om de doelstellingen ervan te evalueren evenals de toekomstige omvang van uw bedrijf om het juiste model te kiezen en te profiteren van de voordelen die u interesseren.

>> ZIE OOK - Fondsenwerving: Brandend geld zonder brandende vleugels